متن ترانه آرسین به نام شاه نشین
چی میشه بمونی دیگه چجوری ازت خواهش کنم آخه هیچجوره نمیشه فکر تو از
ذهنم پاکش کنم

خاطرت واسم عزیز تره اصرار نکن دلم از تو نمیگذره عشقت از سرم نمیپره اگه
باشی دنیا واسم قشنگ تره

تو همون خواب شیرین هرشبمی تو داروی تموم مشکلات و دردمی
تموم فکرو ذهنم توی هر لحظمی بذار اینطور بگم تو شاه نشین قلبمی

قلبمو بی تو چیکارش کنم تو رفتی و خاطراتت برام درد شد
فکر می کردم دو روزه اولش سخته اما یه سال نصده باز دلم تنگ شد

دانلود آهنگ جدید شاه نشین از آرسین