متن ترانه دانلود ریمیکس آرش کایان به نام اوجادان بیر قیز گلیر
اوجادان بیر قیز گلیر(آی آمان آمان آمان)

یاری یوخ یالنیز گلیر(آی آمان آمان آمان)

یریشی جانلار آلیر(آی آمان آمان آمان)

سانکی بیر اولدوز گلیر(آی آمان آمان آمان)

آی قارا گاش قارا گوز

یاناغی خالّی قیز

شیرین دیل گولر اوز

دوداغی بالّی قیز

گوللری اوزیدیم من(آی آمان آمان آمان)

هر یانا دوزیدیم من(آی آمان آمان آمان)

گورسیدیم یاریم گلیر(آی آمان آمان آمان)

یول لاری بزیدیم من(آی آمان آمان آمان)

آی قارا قاش قارا گوز

یاناغی خالّی قیز

شیرین دیل گولر اوز

دوداغی بالّی قیز

دانلود آهنگ جدید اوجادان بیر قیز گلیر از آرش کایان