متن ترانه آرن آریا به نام خط و نشون
حالا که حد و مرز عشقو ما رد کردیم
دیگه هی نفوس بد نزن نگو برگردیم
این دل حساسه روت بدم حساسه
حتی رو کادو دادنم وسواسه
فدای طرز نگاهی که پراز احساسه


دلتو پس نمیدم،نمیدم که نمیدم
خط و نشون کشیدم آره خط و نشون کشیدم
رزگلم آخه مثلت ندیدم که ندیدم ندیدم که ندیدم


دنیای من شده منظومه چشات
آروم نمیگیرم من سربه هوات
نکنه که یه وقت بشی دل نگرون
پا پس نمیکشم به جون هردومون ...
به جون هردومون ...


دلتو پس نمیدم نمیدم که نمیدم
خط و نشون کشیدم آره خط و نشون کشیدم
رزگلم آخه مثلت ندیدم که ندیدم ندیدم که ندیدم

دانلود آهنگ جدید خط و نشون ازآرن آریا