متن ترانه آریا عصاران به نام نرو
یک روز عاشقی

یک روز سنگِ سنگ

یک روز توی صلح

یک روز توی جنگهی می‌شکنی منو

هی بند میزنی

گاهی میونِ اخم

لبخند می‌زنیحالم بَده نرو

کاری برام بکن

می‌سوزم از سکوت

گاهی صدام بکنهر لحظه با جنون

تنها ترم نکن

می‌گم برو ولی

تو باورم نکن

هرجور هَس بمون

دستِ منو بگیر

گاهی منو بکُش

گاهی برام بمیرگاهی بذار بهت

وابسته تر بشم

کاری باهام نکن

که خسته تر بشموقتی کنارِ من

لبخند می زنی

من شک نمی کنم

که عاشق منیحالم رو توی بغض

حبس ابد نکن

احساسمو ببین

دستامو رد نکنهرجور هَس بمون

دستِ منو بگیر

گاهی منو بکُش

گاهی برام بمیر

دانلود آهنگ جدید نرو ازآریا عصاران