متن ترانه آیدین به نام کم بود
آره من بی رحمم
که سر توی نامرد
با خودم میجنگم
آره تو خانومی
که میتونی که نمونی و با اونی
آره منم لاشی
که هنوز سرد میشه تنم
وقتی تو باهاشی
آره تو بهترینی
فروختی منو
جاش چی خریدی؟
دارم رد میدم رد میدم رد میدم بدجور
قشنگ بود، ولی کم بود
داره پر میشه پر میشه پر میشه
این خونه از دود
تو داری کمبود
تو داری کمبود
قلب صد نفرو شکستم
دلم باس تاوان میداد
هی میخوام آروم شم
ولی باز بارون میاد
منمو قلبی که مرده
منمو غم زیاد
اون از من دور میشه
دل من اونو میخواد

قلب صد نفرو شکستم
دلم باس تاوان میداد
هی میخوام آروم شم
ولی باز بارون میاد
منمو قلبی که مرده
منمو غم زیاد
اون از من دور میشه
دل من اونو میخواد
داری دور میشی دور میشی دور میشی دور میشی از من
لعنت بهت آدم هفت رنگ
داری میشکنی میشکنی میشکنی میشکنی قلبم
نوشتم راجبت یه دفتر صد برگ

دانلود آهنگ جدید کم بود از آیدین