متن ترانه ابوالفضل وزیری به نام تنها‬
شدم من روانی تر الان کجایه شهری بدون من میرسه ب گوش من

آره خبرا خبرا رسیده پس سیگارا روبه روم میشنن من الکل شده

روز مرگیم لیوانا جلو من هی پر یه ریز هی سرفه هی عکسات

جلوم پی ام هاتم پاک شد خاطرات کم رنگو تو رفتی همه چی بدتر شد

ببین من خودم بودم کردی تو دور از خودم نمیدونم الان کجام الان خوبم یا ن ببین من حالم بده

شدم یه ماتم زده با خودم لج میکنم

وقتی غروب میشه قلبم غروب میکنه هیشکی نمونده پیشم

رفاقت حاجی خو شلوغش خوبه ولی اونا بنده جیبن خیلی ممنون

که رفتید همه خیلی ممنون که رزلید همه خیلی ممنون از بابت رفتارایی

که شد باعث اشکام بده این بده بعده رفتن تو من شدم

یه آدم خل پس نگو که باورت شد هروز به دنیا میگم که مادرتو از دل ما خبر داری

من هرشب خیس یه دسمالو همش اشک دو به هیچ باختم به قلبم از تو ب ما

رسید فقط یه سردرد ببین من خودم بودم کردی تو دور از خودم نمیدونم

الان کجام الان خوبم یان ببین من حالم بده شدم یه ماتم زده با خودم لج میکنم

دانلود آهنگ جدید تنها‬ از ابوالفضل وزیری