متن ترانه احمد قاسمی به نام بی براری
غمت ولم نیکنه رو غم وا نهامه ۲
شیون و ناله سر بدین عزی ککامه ۲

آسمون اوره ولی بارون نیایه
هیچ کسی بعد و ککاش وا جون نیایه
درد بی درمونه درد بی براری
سیچه سی ای درد مو درمون نیایه

بارون نیایه
درمون نیایه
هیچ کسی بعد و ککاش واجون نیایه
روزم نه روزه
شو بیقرارم
اخ تیسو ایطو داغی نومه باروم

غمت ولم نیکنه رو غم وا نهامه ۲
شیون و ناله سر بدین عزی ککامه ۲

اخ کس و داغی ک مو دیدم
و درد و رنجی ک کشیدوم
نشینه مو بد طو بریدوم

نونی چه اوردی و روزم
تقدیرمه باید بسوزم
اخ خم و جات جون داده بیدوم

هر کی سر اینه شو و خووه
شروه ی ککا ککی مو رووه
سهتم کسی وم نیده اووه

داغی ک تو بهسی و جونم
رو اشکنادم بو امونم
بعدت ککا هر شو م تووه

دانلود آهنگ جدید بی براری از احمد قاسمی