متن ترانه الیاس به نام سونامی
صدارو ت گوشیم زیاد کن
بیشتر بابا
عع
عا
اوکی

مازندران با ت نمیشه شیکاگو
میدم فیست بکشه پابلو پیکاسو
بعد میشی خود کپی فیس بوفالوورس یک

میگه میترکونم بالیوودی
چرا برمیداری فاز هالیوودی
ت شیک زدن خیلی ناب عالی بودی
بدنن و فیسن جیگیری فقط
ویدیو شیکات هستن سند
الحق شیک نری میکنی ضرر
جوری میام رو بیت ازم بگیری ت فاز
بینم اصن بلدی ت بزنی ی ساز
وقتی ک نباشم
من روی مود
وان کید
بان پیج
مییشی
توی گود
مارپیچی
میکنیمت
ما توی حوض
صاف
راتو نری
میشی خف
توی هوس(خونه)
اینجا رینگه بوکسور ماییم
مونده برسی ب پای ما دایی
تیز و تند زهر داره نیشم
همه حرفام ی پا کلیشت
شبیه سونامیه موزیکام
همه فرارین ع نگام
باس بزاری بم احترام
باس بزاری بش احترام

پ

کورس
من بهترین ت نسلم
I am the best in my generation
پیدا میکنی بگو ت کجا شبیه من
من که مث خودم اصن ندیدم
الگوم اونیه ک میری بالا ازش
اینم بگم مال چند ساله بعدم
تکسام منطقی رایمام خفن
باس بخرید واس خودتون کفن
کاراتون همگی میده بوی لجن
همتون هستین ی مشت لب و دهن

ورس دو

دوران کلمات سرعته حملات
شلیکو تلفات پابه‌پا قدمات
قدرت قلمم مثه خمپاره تو جنگه
مثه تیره تو تفنگه
همه امینا ت کمینن داشم
همه مخا نخود عدس و ماشن
بخای نخای همشون همینن
من بالامو اونا ت زیر زمینن
دوس ندارن خوشی مارو ببینن
ولی میدونن زیر ذره بینن
کل اوبی میدم بکننت توی گونی
اگ اینا نبودن ک تویی نبودی
جای ما باشی چی میخونی ت جز درد
تف تو روت ب ت هم میشه گفت مرد
فک میکنه خیلی گنگش بالاس
ت صفریو ما هزاریشم گلاس
نسخت پیجدس به ۳ تا پاس
کاراش نداره اصلا اساس
یکی نیس بگه کچل
اصن کی ترو میده محل ها ؟!
میگن هستی ت هول
بپا نیوفتی ت هچل


ورس سه


مارکت ایتقد کثیفه
باس سونامی بیاد بشوره ببره
مردم ندارن سلیقه
ویو میدن ب همه یکسره
نمیدونن اینا چار هیچ عقبن
هیچ پخی نیستن ت موزیک عملن
شعر تو نمینویسی
شر مینویسی
تازه اونم میرسونن
بت زیر میزی
شما مقابل ماها نیسین هیچ چیزی
حیفه وقت ک بشه واس شما طلف
باس بدم به خوردت علف (خخخ)
ت نصفت پته و نصفت مته
رو کلت پر جای نیشه پشه
رپ بت نمیخوره بتویه لجن
برو باش ب فکر زدن مطب


پ

کورس
من بهترین تو نسلم
I am the best in my generation
الگوم اونیه ک میری بالا ازش
اینم بگم مال چند ساله بعدم
تکسام منطقی رایمام خفن
باس بخرید واس خودتون کفن
کاراتون همگی میده بوی لجن
همتون هستین ی مشت لب و دهن

دانلود آهنگ جدید سونامی از الیاس