متن ترانه امیرحسین صفری زاده به نام لبیک یا حسین
ای کشته تیغ جفا خورشید دشت نینوا
ای کشته تیغ جفا خورشید دشت نینوا

لبیک لبیک یا حسین
لبیک لبیک یا حسین

منزل به منزل می رود این کاروان با صد نوا
همراه خود دارد یقین سر ها به روی نیزه ها

سالاردشت نینوا یعنی حسین سر جدا
آن کشته تیغ جفا خوشید دشت نیوا

ماه بنی هاشم نسب پورعلی کان ادب
باشد علمدار حسین سقای دشت پر بلا

شبه نبی صد پاره تن
وان قاسم گل پیروهن
گشته نگین کاروان
شش ماهه قالو بلا
دخت علی شیر خدا
باشد سفیر کربلا
همراه او با صد نوا داریم هوای نینوا


لبیک لبیک یا حسین
لبیک لبیک یا حسین

دانلود آهنگ جدید لبیک یا حسین از امیرحسین صفری زاده