متن ترانه بیدل به نام خسته ام
دلم گرفت از آدمای شهر
یه جای دور یه جای پرت
رفتمو خودمو کردم گم و گور
شاید که پیدام نکنه درد
خسته از اینکه هدف هی میشه دورتر
خسته از گمراهی یه کام دود تلخ
خسته از استرس چی میشه فردا
هیکچس نیومد هرکیم بود رفت
دلم میخواد بکشم فریاد
بگیره رنگ امید دوباره حرفام
موقع خوندن بغضم نگیره
انقدر باخودم نجنگم هربار

خسته ام از آدما
میخوام برم یه جای دور
خسته ام دلم میخواد
یه جای خلوت یه حال خوب

دلم یه حال خوب میخواد
راضیم حتی باشه توی خواب
چندوقته میبینم همش
رویاهامو روی آب
حوصله ندارم اصلا غرقم تو خودم
هی دارم ازتو خودمو میخورم
انگاری تو خودم خودمو کشتم
نمیفهمم اصلا فرق دوستو دشمن
وسط جوونی حس میکنم پیرم
از این آدما و نگاهاشون سیرم
جم وجور میکنم کوله بارمو
نمیدونم کجا و فقط میرم

دانلود آهنگ جدید خسته ام از بیدل