آر یو ردی آره تهران توکیو برو بالا اومده ساسی حالا

بیا بالا لتس گو آخ پیتن از تهران تا توکیو من فقط تو رو دوس دارم عزیزم توکیو

دوست داری منو نه پس روانیتم نفس وقتی قر میدی وسط تنهایی یه پا گایلی جنری وللهی

هون گون جون تایی میگه چه هیکلی داری وایی

تهران دافاشم گنگن پس شاخ نشو برو دایی

تو لیان شامپویی آره ما ولنجک پک و پاره ببین

دادا من خیلی هایم تو چی من همه جوره پایه ام

پس بشین جا اینکه با من بحث کنی برو سور و سات سلطانو بچین

دلمو میبره هی زود اون موزیک میکوبه بوم بوم

اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون

کشتی مارو یه جورایی لات بمیری سامورایی بابا سوتون

بدنت آتیش داره آره دوتا چشات لاتیش پره فیلم رقصیدنت سیمرغ میبره

تو جشنواره با اون هیکلت دستی دستی ولیعصرو بستی تو خودت یه پا یاکوزایی با موهای دم اسبی

مامانو رو حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه ها

روزایی که خونه نیستی ما پارتی میکنیم سمیه جان

وای نرو سمیه چه بدنی داری سمیه علف میزنی سمیه اور نزنی سمیه ها

تهران همه خطه چشا دادا امشبو کم بکشا

دیگه باید بزاریم کنار حالا از شنبه ایشالا

ای تو روح تو بابا چقدر هیکلت خوبه تو بابا

چه بدنت ردیفه تو بابا سلطان یزیدتو بابا

یالا برو بالا آروم ساسی حالا بدو برو بالا همه سیونارو

دانلود آهنگ ساسی تهران توکیو