متن ترانه توحید آریا به نام حضرت یار
| آخ بازم خندید من برم قربون |
| دیگه دیوونم فقط خوشم با اون |
| اسمش که میاد عطرش میپیچه |
| وقتی عاشق شی مگه چیزی سرت میشه |
+ کراس +
| فقط بگو یه کلمه که تو چی داشتی عشق من |
| تو بمونی و خودم باقی همه باید برن |
| تموم دنیا به کنار فقط خودت حضرت یار |
| تو یاد من دادی عشق پیش میاد فقط یه بار |
| نمیشه تکرار نه نمیشه تکرار |
| تو یادم دادی عشق فقط میاد یه بار |
+ ورس دوم +
| فقط خودت باشی و بس بهتر از این مگه هست |
| تو فقط لب تر کن تا اینجا از هیچی نترس |
| توی این عاشقی من دیگه دیوونم |
| همه شهر میدونن تو لیلی و من مجنونم |
+ کراس +
| فقط بگو یه کلمه که تو چی داشتی عشق من |
| تو بمونی و خودم باقی همه باید برن |
| تموم دنیا به کنار فقط خودت حضرت یار |
| تو یاد من دادی عشق پیش میاد فقط یه بار |
| نمیشه تکرار نه نمیشه تکرار |
| تو یادم دادی عشق فقط میاد یه بار |

دانلود آهنگ جدید حضرت یار از توحید آریا