متن ترانه حامد انصاری به نام خجالت
نگاهم کن از من خجالت نکش
رسیده دیگه قصمون آخرش
تو برگشتی یو دیدی که حال من
یه جوریه که سخت باورش
حالا اومدی باز که چی بشه
ببینی که عشق تو چی میکشه
من حسم به تو یخ زد اما هنوز
دلت بام به دنبال آرامشه
رسیدم به یه نقطه ای که تو رو
نخوام و بگم که از اینجا برو
با برگشتن تو غرورت شکست
میدونی که از دست دادی منو
حالا اومدی باز که چی بشه
ببینی که عشق تو چی میکشه
من حسم به تو یخ زد اما هنوز
دلت بام به دنبال آرامشه

دانلود آهنگ جدید خجالت ازحامد انصاری