متن ترانه حمیدرضا رضایی به نام باید ببینمت
باشه مگه من غیر از این گفتم
تو باش و من باشم همین بسه

باشه منم مثه تو میمونم
برام یه عشق دل نشین بسه

من عاشق توام فکرای بد نکن
این راهُ سد نکن باید ببینمت

امروز و صد دفعه تو خلوت خودم
دل خوش به این شدم باید ببینمت

دوری ازت درد آوره اما
بازم تو تنهایی و من تنها

جواب این سوال من چی شد
کی این روزا عاشق ترِ از ما ؟

حتی یه ثانیه دیدن تو فرصت کمی نیست
عشق اگه تو باشی دیگه هیچ غمی نیست


من عاشق توام فکرای بد نکن
این راهُ سد نکن باید ببینمت

امروز و صد دفعه تو خلوت خودم
دل خوش به این شدم باید ببینمت

دانلود آهنگ جدید باید ببینمت از حمیدرضا رضایی