───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

تنها یارگه ی بانه دای با مستان بکی مه نیشان ♬♫♪
بنیشیم وه سای وه قلیان کیشان !!!
کنیه مه لاره ریخت دانه دانه تو زندان بو وه م وه قهوه خانه ♬♫♪
یادی بکیمن وه او رفیقیله یادی بکیمن وو جوانمرگیله !!!
ببکشیم قلیان هر وه داخیان ♬♫♪
سر کیشیم مشروب هروه یادیان !!!
تف له ای دنیا هر روژ یه رنگه ♬♫♪
هر کری خاصه، جاش قوری تنگه !!!
تف له ای دنیا وی دنیای فانی ♬♫♪
من دی سیر بیمه، وه زندگانی !!!


دوسه یل بنیشن، دس وه زرانی ♬♫♪
رفیقیل چینه هر وه جوانی !!!
قور جوانان… کفیه وه ژیری شیر و پهلوان ♬♫♪
آوه گی ایلام ریخت به نه دانه !!!
دوسیل جمع بون وه قهوه خانه ♬♫♪
یادی بکیمن وه او رفیقیله یادی بکیمن وه او جوانمرگیله !!!
آواره ام کردن؛ بیچارم نکن چو وه ری مرگم ♬♫♪
جوانی ناکم ببکشیم قلیان هر وه داخیان !!!
سر کیشیم مشروب، هروه یادیان ♬♫♪

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

جوانمرگ از امید رحمتی