───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شکفته غنچه ی مهتاب؛ تو بهشت شالیزاران! ♩♬♫
سنبله می رقصد به ناز؛ با سرود شالیکاران…
شالیزار سبز و بیدار؛ پیرهن عروس پوشیده! ♩♬♫
عطر خاک عطر مهتاب؛ عطر تازه ی امیده… آه…
لای لایی لای لایی؛ شالیزار امید مایی! ♩♬♫
لای لایی لای لایی؛ شالیزار نور خدایی!


کم کمَک مهتاب شالی؛ میرود تا سحر بیاید…
شالیزار در انتظار؛ تا که خورشید در بیاید ♩♬♫
شالیزار سبز و بیدار؛ پیرهن عروس پوشیده!
عطر خاک عطر مهتاب؛ عطر تازه ی امیده… آه ♩♬♫
لای لایی لای لایی؛ شالیزار امید مایی!
لای لایی لای لایی؛ شالیزار نور خدایی! ♩♬♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حسین ضروری شالیزار