───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

ایواره او چو هاره هم دواره دیمه چاو ♩♬♫
ده مولابان صد دف چیمه او دنیا هاتماو ♩♬♫


امشو وه او شویله سه که پیک دس رفیق ششه ♩♬♫
نامردم اگر بیوشم ساقی نرشن دی بسه ♩♬♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├─── 

شهاب فالجی ایها ساقی