───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

لالالالا دلخشی سیم قحطه ♩♬♫
لالالالا بوم و دهسوم رهته
لالالالا اسمونم تاره ♩♬♫
خروبته هر کسی بو داره
و‌نو دل تنگ قدیم وابیدم ♩♬♫
گنی کو کارمه یتیم وابیدم
لالالا دنیا زه اوارم که ♩♬♫
چطو قلبش زه که ای کارم که


مو شاید بعدت نمیرم بو زندیی اما نیکنم نه ♩♬♫
تموم دار و ندارم بی بعد بو مردم سی چنم د
خدا دونه روزگار بو مرده اخی دیدن نداره ♩♬♫
و دار دنیا فقط داره قاب عکس بالی مزاره
لالا دیدم رنگ زرد بومه ♩♬♫
لالا دیدم دس سرد بومه
خدا جی تو خم بمردم ای بو ♩♬♫
و جون ایسم اه و درد بومه
بلالم او وم بریزیت مردم ♩♬♫
کلی سر تا تی نخونم دردم
اگر روزی دس و جونم ششتم ♩♬♫
بدونیت که داغ بوم بی کشتم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مرتضی باب روزگار بو مرده