───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

کجا رود قلبم که خیال تو نباشد کجا روم که دیگر وصف حال تو نباشد ♬♫♪
به هر جا بنگرم به هر کو میروم هوایت در سرم هست..
ز چشمان ترم بخوان ای دلبرم که یادت در سرم هست ♬♫♪
ای زیبای بی تاب چه آوردی به روزم من تا کی به راهت چشمم را بدوزم..
در حسرت دیدار تو هر لحظه بسوزم تو رفتی ولی نشستی در قلبم هنوزم ♬♫♪
ای زیبای بی تاب چه آوردی به روزم من تا کی به راهت چشمم را بدوزم..
در حسرت دیدار تو هر لحظه بسوزم تو رفتی ولی نشستی در قلبم هنوزم ♬♫♪


دل بردی سیه گیسو به چشمان تو بیمارم برده ای هوش از سرم به عشق تو گرفتارم ♬♫♪
تو ای عزیز جانم تو ای جان و جهانم که عشق تو پری رو شده ورد زبانم..
تو ای عزیز جانم تو ای جان و جهانم که عشق تو پری رو شده ورد زبانم ♬♫♪
ای زیبای بی تاب چه آوردی به روزم من تا کی به راهت چشمم را بدوزم..
در حسرت دیدار تو هر لحظه بسوزم تو رفتی ولی نشستی در قلبم هنوزم ♬♫♪
ای زیبای بی تاب چه آوردی به روزم من تا کی به راهت چشمم را بدوزم..
در حسرت دیدار تو هر لحظه بسوزم تو رفتی ولی نشستی در قلبم هنوزم ♬♫♪

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مسعود صابری سیه گیسو