──┤ ♩♬♫♪♭ ├───

گرد رخش پروانه ام؛ من تشنه پیمانه ام!
ای عاقلان دیوانه ام! ♬♫♪♭
یک امشب از می کن خرابم…
چون آرزو، نقشی بر آبم ♬♫♪♭
یا آن که با شمعی بسوزم؛ یا با سبویی ده جوابم
از جهان وز رنج بی پایان آن آزرده ام ♬♫♪♭
در گلشن هستی؛ گلی پژمرده و افسرده ام…
بی می به لب تنها نشسته؛ در سینه با غم ها نشسته ♬♫♪♭
در جمع ما دیوانه گشته! هر کس شبی با ما نشسته …


راه درازی آمدم من؛ بهر نیازی آمدم من ♬♫♪♭
یک امشب از می کن خرابم…
چون آرزو نقشی بر آبم! ♬♫♪♭
یا آن که با شمعی بسوزم، یا با سبویی ده جوابم
مجنون و رسوا آمدم؛ در کوی وی منزل کنم ♬♫♪♭
دیوانه دل آورده‌ام؛ با جام می عاقل کنم
راه درازی آمدم من ؛ بهر نیازی آمدم من ♬♫♪♭
یک امشب از می کن خرابم…
چون آرزو نقشی بر آبم!
یا آن که با شمعی بسوزم، یا با سبویی ده جوابم ♬♫♪♭

──┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نوید نوروزی دیوانه دل