───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

داغ تو را جنون کنم دیده ز اشک خون کنم با تن پاره چون کنم ♩♬♫
جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی
شعر به خون نشسته ام ساز دل شکسته ام ♩♬♫
شعر به خون نشسته ام ساز دل شکسته ام
سوی من آ که خسته ام سوی من آ که خسته ام ♩♬♫
جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی …
این دل مبتلا شده با غمت آشنا شده ♩♬♫
این دل مبتلا شده با غمت آشنا شده خون به دل خدا شده
جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی  ♩♬♫
پرده ی غم را بدرم سوختی و شعله ورم


پرده ی غم را بدرم سوختی و شعله ورم ♩♬♫
حاصل خون جگرم حاصل خون جگرم
جان پدر جان پدر جان پدر کجاستی ♩♬♫
مویه به سووشون کنم مویه به سووشون کنم
داغ تو را جنون کنم جنون کنم داغ تو را جنون کنم جنون کنم ♩♬♫
داغ تو را جنون کنم جنون کنم دیده ز اشک خون کنم مویه به سووشون کنم
جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی  ♩♬♫
این دل مبتلا شده با غمت آشنا شده
این دل مبتلا شده با غمت آشنا شده ♩♬♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

همایون شجریان سووشون