───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

ای که بی تو رنگِم زردو ماتو شکستس ♫♪♭
یِی گوشَیْ ک دپرِسِم غم دسامَه هی بستس
خانَه یْ دِلِم رٍمیا آی دوتَه ناز شسِد ♫♪♭
مَه دیَه دل کندم اَ تونو چشایْ مسِد
آسمون آسمون بختمَه کردی نشون ♫♪♭
چنی نارو خوردم امان ا کار گردون
دِلِم مثه دِلِت کوچیکو تنگه ♫♪♭
ولی ءی شیشه سو او مثه سنگه


عشقِم به پات ♫♪♭
خودِم فدات
بشم فدایْ قدوبالات ♫♪♭
ورس ۲
برشْن دووارَه برشْن ساقی دلم کَواوَه زندگییْ لامَصَوْ یِیْ ثانیَش عذاوَه وختی سرْ اَوْ کوچَه چشمِم تو چشمِت افتاد
عکس قاوِ دِلِت نْشتو تو سینم افتاد ♫♪♭
دس خوش بابا ای ولا قربون اَوْ مرامِت حیف وَ ءی جوانی اناختمِش به داوِت
دِلِم مثه دِلِت کوچیکو تنگه ♫♪♭
ولی ءی شیشه سو او مثه سنگه
عشقِم به پات ♫♪♭
خودِم فدات
بشم فدایْ قدوبالات ♫♪♭

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

یونس خسروی ساقی