───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بیایید بیایید اگر اهل مایید ♬♫♪ که خیری نبینید اگر جا بمانید
بیایید بیائید اگر اهل مایید که خیری نبینید اگر جا بمانید
گفته امام ما من لحق ♬♫♪ منا گفته امام ما من لحق منا
آخر راه حق راه دین راه عشق میرسد کربلا
ما زنده به آنیم که آرام ♬♫♪ نگیریم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
والله قسم والله قسم ♬♫♪ والله قسم کعبه فقط سنگ نشان است
مقصود حسین کرب و بلایش حرم ماست
مقصود حسین کرب ♬♫♪ و بلایش حرم ماست
بیائید بیائید اگر اهل مایید که خیری نبینید اگر جا بمانید


عجب رازی در این رمز نهفته است ♬♫♪
کربلا آمیزه کرب است و بلا
و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است
و آن تشنگی که کربلاییان ♬♫♪ کشیده اند تشنگی راز است
اگر کربلاییان تا اوج آن تشنگی که میدانی نرسند
چگونه جانشان سرچشمه ♬♫♪ رحیق مختوم بهشت شود
آن شراب طهور که شنیده ای بهشتیان را مینوشانند
میکده اش کربلاست ♬♫♪ و خراباتیانش این مستانند
که این چنین بی دست و بی پا و بی سر افتاده اند
آن شراب طهور را که ♬♫♪ شنیده ای ساقی اش حسین است
حسین از دست یار مینوشد و ما از دست حسین
بیائید بیائید اگر اهل ♬♫♪ مایید بیائید بیائید اگر اهل مایید

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بیایید بیایید مهدی رسولی