───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

متن نوحه :

مي زنم دم ز علمدار رشيد حرم عشق ♬♫♪
شه با كرم عشق مه محترم عشق صفاي قدم عشق
چكد از لب او بر لب پيمانه نم عشق ♬♫♪
همان شاه كه باشد سر دوشش علم عشق
نگار دل زارم صفا بخش مزارم ♬♫♪
‌بجز عشق جمالش به دل خويش ندارم
‌قرارم بهارم  شعارم همه دار و ندارم ♬♫♪
كه باشد شب اول قبرم به كنارم
دلم عاشق رويش شدم بنده كويش ♬♫♪
دلم بسته به مويش ، ‌قدح نوش سبويش
شتابان دل زارم همه شب جانب كويش ♬♫♪
‌چنان برگ خزاني است روان در دل جويش


‌ندارم به خدا جز هوس ديدن رويش ♬♫♪
‌مرا كشته به والله علي واري خويش
‌اباالفضل اميرم  امير بي نظيرم ♬♫♪
كه جز عشق رخش در دل خسته نپذيرم
چه خوش باشد اگر باز زنده با دو سه تيرم ♬♫♪
كه صيدش شوم و و زير قدمهايش بميرم
ز غيرش همه سيرم ‌دل از مهر خدايي اباالفضل نگيرم
‌علمدار اباالفضل سپه دار ‌جهانگير و جهاندار ♬♫♪
‌بود دلبر و دلدار مرا يار و مددكار
‌طپش هاي دل حيدر كرار ♬♫♪
‌شده در حرم فاطمه پرگار

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مداحی میزنم دم ز علمدار رشید حرمش