───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آن دم بریدم من از حسین دل؛ كامد به مقتل شمر سیه دل ♬♫♪
او میدوید و من میدویدم؛ او سوی مقتل من سوی قاتل ♬♫♪


او مینشست و من مینشستم؛ او روی سینه من در مقابل ♬♫♪
او میكشید و من میكشیدم؛ او از كمر تیر من ناله از دل ♬♫♪

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

او میدوید و من میدویدم محمود کریمی