───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده
♪میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده ♬
♪عمه سادات داره میاد خدا کنه برگرده قبله حاجات داره میاد خدا کنه برگرده♬
♪قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده میگن علمدار داره میاد خدا کنه برگرده ♬
♪عمه سادات داره میاد خدا کنه برگرده قبله حاجات داره میاد خدا کنه برگرده ♬
♪خدا کنه که رقیه اش نباشه خدا کنه کسی تشنش نباشه ♬
♪خدا کنه که رقیه اش نباشه خدا کنه کسی تشنش نباشه ♬
♪خدا کنه که برگرده رباب کاشکی باشه مشکا پر آب ♬
کاشکی باشه مشکا پر آب حسین وای حسین وای حسین وای
حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نوحه قافله سالار داره میاد