متن ترانه رادمهر امیریان به نام مشق عشق
مثله مشق دبستانی خطوم زه
مثله مشق دبستانی خطوم زه
خُش املا وم گرو خُش غلطوم زه خُش املا وم گرو خُش غلطوم زه

خُش قرار بام نها خُش وَیَکش زه
خُش قرار بام نها خُش وَیَکش زه
خُش نشهسه من دلوم خُش زه تشوم زه
خُش نشهسه من دلوم خُش زه تشوم زه
های نَخَشُم مث آدمی یارش وِلش کهِ
های درد دنیانهَ یه شویهَ من دِلش کهِ
های گل بیو کهِ بَعدَ تُ دُنیانهَ پیدوم
های بَعضهَ خت گل بخدا نیسی وُ نیدوم

پهَ وَ کو ره گلم قول وُ قرارت
خَش وَحالِ او دلی ای گل که دارِت
بی تو دل خینه احساسم دَ پیرهِ
ایسو که رهتی گلم مُردَن مو خُش نشهسه من دلوم خُش زه تشوم زه

های نَخَشُم مث آدمی یارش وِلش کهِ
های درد دنیانهَ یه شویهَ من دِلش کهِ
های گل بیو کهِ بَعدَ تُ دُنیانهَ پیدوم
های بَعضهَ خت گل بخدا نیسی وُ نیدوم

دانلود آهنگ جدید مشق عشق از رادمهر امیریان