متن ترانه رضا راد به نام درخت بی تنه
از تو و چشمات دورم من
جونم من میدادم ببین عشق تو کورم کرد
انگاری بیتو یچی کمه شدم درخت بی تنه
کسی بهش سر نمیزنه میدونم مشکل از منه
من که دوست دارمت این همه
چرا بدشدی ردشدی از دلم
ببین سرد شدی درد گرفت قلب من
دردت به جونم جای دستات خالیه خیلی رو شونم توهم دلتنگ منی من که میدونم داشته باش تو جونشو مثل من کنار بزار غرورتو
دردت به جونم جای دستات خالیه خیلی رو شونم تو هم دلتنگ منی من که میدونم
داشته باش تو جونشو مثل من کنار بزار غرورتوتو بزن بم یه زنگ حالمو بپرس مثل قبل
خب دله میشه تنگ
این حال من به این که بیایی بستگی داره فقط زیبای من

دردت به جونم جای دستات خالیه خیلی رو شونم تو هم دلتنگ منی من که میدونم
داشته باش تو جونشو مثل من کنار بزار غرورتو

دردت به جونم جای دستات خالیه خیلی رو شونم تو هم دلتنگ منی من که میدونم
داشته باش تو جونشو مثل من کنار بزار غرورتو

دردت به جونم جای دستات خالیه خیلی رو شونم تو هم دلتنگ منی من که میدونم
داشته باش تو جونشو مثل من کنار بزار غرورتو

دانلود آهنگ جدید درخت بی تنه ازرضا راد