متن ترانه رضا مرتضوی به نام مونولوگ مونوتون
شروع روز من طلوع روی تو بود
نگاه تو دلیل وجود و بود من بود

صدای تو ترانه ی صدای ساز من بود
پریه ناز من چرا شدی ز من دور

اصول دین من وصول عشق تو بود
بنای شعر من حصول خشت تو بود

سبک سر غریب نواز تنهایی من کو
پریه ناز من چرا شدی ز من دور

اگر که تو روی روی ز این سرای من
نباشدم دگر نفس در این هوای من
اگر که تو نباشی در انضمام من
چگونه سر کنم دگر در این ضمام غم

آنتوان چخوف من یه متن پر هیاهو
شروع متن من سکوت و حس تو بود
طنین حس مونولوگ مونوتون من کو
پریه ناز من چرا شدی ز من دور

سیگار کام من واسه ی تو هوس بود
دیازپام من واسه ی تو عبث بود
جنوب ناف من بی تو توی لاک غم بود
پریه ناز من چرا شدی ز من دور

اگر که تو روی روی ز این سرای من
نباشدم دگر نفس در این هوای من
اگر که تو نباشی در انضمام من
چگونه سر کنم دگر در این ضمام غم

دانلود آهنگ جدید مونولوگ مونوتون از رضا مرتضوی