متن ترانه عالین به نام پدر
دعایی که پشت تو همراه بود
نگاهی که با حسرت و آه بود
یه لبخند و بغض رو به تازه عروس
چقدر عمر این لحظه کوتاه بود

درست روزی که من زمینی شدم
تو خونه ات کجا اون ور ماه بود
نگفتی نمیایی واسه دیدن
یه بچه که تازه توی راه بود

چقدر حسرتو تو دلم کاشتمو
نفهمیدم حس پدر داشتنو
یه مادر که ایثار کرد عمرشو
بزرگ کرد با اون‌همه درداش منو
ببینیم یه روزی یه جا کاش همو
آه....

واسه روحت این جسم سنگین بود
تو خونه ات روی سنگر و مین بود
تو جنگیدی من زنده موندم به جات
چقدر این تولد غمگین بود
تو رفتی ، ولی همیشه تو یادمی
هنوزم ، یه آغوش گرمو بدهکارمی
آه...

تو از لذت لحظه ها رد شدی
غرور دل صاف و ساده ات شدی
تو معنی حسرت توی قلبمی
تو تعریف من از شجاعت شدی

چقدر حسرتو تو دلم کاشتمو
نفهمیدم حس پدر داشتنو
یه مادر که ایثار کرد عمرشو
بزرگ کرد با اون‌همه درداش منو
ببینیم یه روزی یه جا کاش همو

واسه روحت این جسم سنگین بود
تو خونه ات روی سنگر و مین بود
تو جنگیدی من زنده موندم به جات
چقدر این تولد غمگین بود
تو رفتی ، ولی همیشه تو یادمی
هنوزم ، یه آغوش گرمو بدهکارمی

دانلود آهنگ جدید پدر از عالین