متن ترانه علی اکبر جسمانی به نام لحظه دیدار نزدیک است
لحظه دیدار نزدیک است
the moment of meeting is near


باز میلرزد دلم، دستم

once again,trembles my heart,my hand

باز من دیوانه ام، مستم

once again, I'm mad, intoxicated

باز گویى در جهان دیگرى هستم
As if I am in a different world

لحظه دیدار نزدیک است
the moment of meeting is near

هاى ، نخراشى به غفلت گونه ام را، تیغ
Ah! Don't scratch my cheek, razor


هاى ، نپریشى صفاى زلفکم را ، دست

Ah!distrub not my hair's delight , Hand


و آبرویم را نریزی دل

And embarrass me not ,heart


ای نخورده مست
O, drunkard with no need to drink

لحظه دیدار نزدیک است
the moment of meeting is near

دانلود آهنگ جدید لحظه دیدار نزدیک است از علی اکبر جسمانی