متن ترانه علی جهانشاهی فرد به نام راز
یِى جورى عاشقت شدم
که باورش سخته بَرام
جورى که کل دنیارو
مى شه بُ تو راه بیام

یِى جورى عاشقت شدم
یِى جورى دل دادم بهت
که شادیامِ جا دادى
توو خنده هاى خوشگلت

وقتى که رو بْ روم مى شینى
دلوم مى رومبه توو سینه
خدا میاد قشنگى رِ
از توو چیشوى من مى بینه

ما توى هر فصلى باشیم
پیشت هوا بارونیه
دلوم کویرم که باشه
بُ تو پر از شمدونیه

(موهاتِ که وا مى کنى
توو هر نخش یه رازیه
باد باهار در به دره
تو دخترشیرازیه

بوى باهارِ عطر تو
غصه با خنده ت مى بازه
زمستونم باشه بُ تو
هوى باهار شیرازه)

توو هر قدم کنار تو
دساتِ محکم مى گیرم
هر ثانیه از عمرُمِ
مى خوام واسِى تو بیمیرم

ما توى هر فصلى باشیم
پیشت هوا بارونیه
دلوم کویرم که باشه
بُ تو پر از شمدونیه

(موهاتِ که وا مى کنى
توو هر نخش یه رازیه
باد باهار در به دره
تو دخترشیرازیه

بوى باهارِ عطر تو
غصه با خنده ت مى بازه
زمستونم باشه بُ تو
هوى باهار شیرازه)

دانلود آهنگ جدید راز از علی جهانشاهی فرد