متن ترانه فروردین به نام بی تو
-دارم می ترسم از این دوری راه
از این چشم انتظاری ماه تا مـــــاه
-از احساسی که سردم کرده بی تو
از ایــن حدسای تلخ ناخودآگاه
-دارم می ترسم از قلبم که داره
جلو صبروتحمل کم میاره
-از این فکرای منفی که می دونی
چقدر با روحیه ام ناسازگاره
*من از تعریف این خوابای پردرد
ازاون چشمای بی اندازه خونسرد
*من از دلشوره ی هرروز غروبم
از اینکه نه بده حالم نه خــــوبم
دارم بـــدجوری می ترسم دارم بدجوی می ترسم من از این دوری می ترسم
-من از این خونه ی غمگینه بی تــــو
من از هرروز فروردینه بی تـــــو
-دارم می ترسم و چشمای خیســـــم
به آینده چقدر بدبینه بی تو
*من از روزای بعد سال تحویل
ازاین تنهایی روزای تعطیل
*ازاینکه فکر اینجاشو نکردی
زبونم لال از اینکه برنگـــردی
دارم بــــدجوری می ترسم دارم بدجوی می ترسم من از این دوری می ترسم

دانلود آهنگ جدید بی تو از فروردین