متن ترانه محسن شکرزاده به نام گور نلر گلدی باشیما
بیرزامانلار دوست آراسیندا حورمت اولایدے هاممیدا پاپندی
حیف اولا افسوس اولا دوسلوخلار هاواسے غم غصه لی مهلندے
جان دییردیخ جان إشیدیدیغ ایندیده گوزلر
دوسلاریمے گوزلر
منے دیوانه الییبدے سینه ده قالمیش دوسلاریما سوزلر
گورنلرگلدے باشیما خبرآپاریولداشیما
دوگه رحم ایله گوزیاشیما 2
زورقیم طوفانه دییب داے مرامو معرفتدن
بیرجه سس یوخدی
گوزلریم آغلار بوغمه داے اولارتڪ
داے اولارتڪ همنفس یوخدی
دوست اودورکے دوستا رام ٱلسون
غم کدرده بامرام ٱلسون
کیم ایتیرسه دوزچورڪ دوستون
اونا یولداشلیغ حارام ٱلسون
گورنلر گلدے باشیما خبرآپاریولداشیما
دوگه رحم ایله گوزیاشیما 2

دانلود آهنگ جدید گور نلر گلدی باشیما از محسن شکرزاده