متن ترانه محسن و آریا شکرزاده به نام آذربایجان
شرفے غیرتے توشیپ دیللره
بیزه قیمت وریب آذربایجانیم
آتالار باغیندا آچیب گوللرے
ائله زینت وریب آذربایجانیم
من اوغولام سن آنا گلمیر مهرون سانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا
سن کیمین اے جیرانا کیم سنه من تڪ یانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا
آتمارام آتمارام وطن داشینی
سوورم اوبامدا ائل قارداشینی
چکرم هرزامان باش آغریسینی
سیلرم گوزوندن آخان یاشینی
من اوغولام سن آنا گلمیر مهرون سانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا
سن کیمین اے جیرانا کیم سنه من تڪ یانا
قوربان ٱلوم سن کیمین آذربایجانا

دانلود آهنگ جدید آذربایجان از محسن و آریا شکرزاده