متن ترانه محمد ضمیری به نام سرخ انار
تی صدا وارش مهربانیه
تی نگایه دانم اسمانیه
تی قشنگی مره دیوانه کونه
نداره هیچکسی تی جوانیه
زندگی تی امرا عاشقانه یه
تی اوخان می گوش ره ترانه یه
وقتی کی می امرا تو خنده کونی
می بمرده دیل تو زنده کونی
تی واسیه دیپیچه بوی بهار
همه جا دوباره به شکوفه زار
تی واسی پر واکونه شانه بسر
تی واسی ترک خوره سرخ انار
حاج حاجی تی واسی می خانه ایه
چی چینی تی واسی پرواز کونه
تا ایبار ده بدینه تی روی گول
واشکوفه خو شاخه سر ناز کونه

دانلود آهنگ جدید سرخ انار از محمد ضمیری