متن ترانه وحیدرضا زحمتکش به نام دلبر
دلبر شیرین سخنم ستاره ی انجمنم
نقل تو نقل دهنم عشق تو اعتبار من
دست منو دامن تو مخمل خاص تن تو
حال خوش خواستن تو قرار بی قرار من

ای کاش کسی جای مرا پر نکند
آغوش تورا کسی تصور نکند
از کهنه شراب لب تو دم نزند
تقدیر تورا با همه دم خور نکندخوبه خراب تو شدن خونه خراب تو شدن
نیمه ی ناب تو شدن گیجم از اینجوری تو

از هیجان لب به لبم چشم تو مهتاب شبم
میرسد آخر به لبم جان من از دوری توای کاش کسی جای مرا پر نکند
آغوش تورا کسی تصور نکند
از کهنه شراب لب تو دم نزند
تقدیر تورا باهمه دم خور نکند

دانلود آهنگ جدید دلبر از وحیدرضا زحمتکش