متن ترانه پوریا آرین به نام سیاره تاریک
| بُرده ای از من و از حال دلم خواب ندارم |

| دشت طوفان زده ای زیر پیمان زده ای تاب ندارم |

+ کراس +

| منِ آشفته به خیال خوشم خفته |

| دگر از یاد تو رفت آن همه عشق جا مانده |

| همان کولی بی جانم درین قصه نمی مانم |

| اگر از بوی تو مستم نکند این خانه |

+ ورس دوم +

| عشق تو بی دین است خاصیت دل این است |

| دلتنگ تو باشد .. ! |

| در جان و تنم ریشه گر بشکند این شیشه |

| با سنگ تو باشد .. ! |

| بی خبر از حالم ای شادی اقبالم |

| در سایه ی ماهت .. ! |

| دوری و نزدیکم سیاره ی تاریکم |

| چشمان سیاهت .. ! |

+ کراس +

| منِ آشفته به خیال خوشم خفته |

| دگر از یاد تو رفت آن همه عشق جا مانده |

| همان کولی بی جانم درین قصه نمی مانم |

| اگر از بوی تو مستم نکند این خانه |

+ ورس پایانی +

| غرور من خاکی و پا خورده |

| هر کی که دیده منو جا خورده |

| روا نیست |

| بی تو هوا نیست |

دانلود آهنگ جدید سیاره تاریک از پوریا آرین