متن ترانه پوریل به نام تولدمه
از تهران تا امستر سر تا سر مست
گرفته شهر و شبرنگ
میره رو هم شمع و فندک
تش میمونیم من و قلبم

تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق
تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق

مرسی از خدا دوباره داد فرصت بم
بزنید سلامتیم رخصت چرز
نمیخوام بشه هیچوقت عمرم حیف
وای نمیستم بزنه بمبم بم
امشب میکنم غم و ولش
تولدمه نمیاد کسی به چشم
جز خودم
کنترلم
مهم نیس
بزار پر کنن پیک
بزار پر کنن پیک

تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق
تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق


اسکورت میرم تا نکه دماوند
میخوان سوپراز کنن ولی لوکه برام
تا که میرسم برف میمالن نکه دماغم
پابا تازه رسیدم بزارید کت و درارم

میریم که بکوبیم چند دز بالا
قبول نیس به زمین وضل بود پاها
کیا فکر میکنن بشن مسموم با ما
هیشکی همه مست خوب بالان

هزار دفه گفتم کادو ندید
ولی تو گوششون نمیره باز مث قدیم
رفیق صمیمیم دوتا بور داده
رفیق قدیمیم دوتا ودکا
پوری سلیقشون و دوست داره
انگار مافیام توی روسا

برسونید بهم کیک و زود
شمع و روش
تمرکز من رو فوت
ارزوها از تومغزم بشه مث گوله شوت
بشه مث گوله شوت

تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق
تولدمه تولدمه
فقط خودم عشقه فقط خودم عشق

دانلود آهنگ جدید تولدمه از پوریل