متن ترانه گیوتین به نام اتاق
هی اینجا چرا انقد سرده ؟!
چرا انقد تاریکه ؟
تو قاریم چرا انقد تنگه ؟!
نه
نههههه
هنوزم تو اتاقیم
هنوزم ت این اتاق لعنتی گرفتارم
میام بیرون ب وقتش میام...
مث دیونه ها تو خیابونم بره خودم میچرخم تو بیابونم
تو ماشییییین یا اتوبوسم
راننده ها دره گوشم چک/ میخوابونن
ارع این آخری یکم سرد بود و پر سوز
میگف چرا میخوای از اینجا بری
میگف اینور خبری نی خیلی مرموز
این ور ظرفیت پره همونور بسوز
گوش نداد /سوارم نکرد
گف برووو /دیگ برنگردد
ب وقتش /میام دنبالت
من همونیم ک تو
سرما/ کلاه سر نکرد
یه کوچه تنگو تاریک
بار میزنه بنگو باریک
شروع رنگ تاریک
طلوع عصر سفیده
خدام با دود رو آسمون یه هرزه کشیده
خدا هم با پول یه رول پیچیده گل کشیده
هوف
سرم گیج میره/ ولی واسادم
ارع کوفف /شد هرچی خواستم
نور دیگ/ پیدا نیس/ بس ت پاسگا من
پاره بود / فرشته / خواسته ی من
هوف
سرم گیج میره/ ولی واسادم
ارع کوفف /شد هرچی خواستم
نور دیگ/ پیدا نیس/ بس ت پاسگا من
پاره بود / فرشته / خواسته ی من
سلام دایی /پیپر داری /نه
واس گل نمیخوام / نترس مرد
بپیچم غمو/ دردارو لاش
میکرفونو بوخوری کنم بره از یاد فرداش
عصاب خوردیم / همیشه لشم کرده...
بی خوابی بد منو پهن فرشم کرد
هرکی نمیخواس منو دید قشم کرد
منو حتی معلم ورزش ردم کرده
بیا شهرو تمیز کنیم, یکم دودی نباشع
بیا کاری کنیم, زیر چادر ,زنا خوبی ,پر باشع
بیا مس کنیم، مرررد خوبه دودی نباشه
بیا ،عااشق باش ،عشق ،خوبه پولی نباشه
میگردم تو خودم لشو ،بکشم بیرون
تنابو بندازم /دوره /حلقشو تموم
هوایه /خاکستری /مغزمو نمودد
داغ بود/ هرچی/ زده بودم پروند
لاله / اونیک میگفت/ هیچی نمیشی
ب تو ربط نداره ی گوشه /لال بشین
حول میدم/ اروم /تو گونی پربشین
ب گونی تقه همتون/ ازم پربشین
هوف
سرم گیج میره/ ولی واسادم
ارع کوفف /شد هرچی خواستم
نور دیگ/ پیدا نیس/ بس ت پاسگا من
پاره بود / فرشته / خواسته ی من
هوف
سرم گیج میره/ ولی واسادم
ارع کوفف /شد هرچی خواستم
نور دیگ/ پیدا نیس/ بس ت پاسگا من
پاره بود / فرشته / خواسته یه من
هوا سرده/ مه الود /شهر داغون
مرده کجه /پر دود / قهرمانمون
همه ت کفتن پره خون سرمون
شهر میچرخیم تا برسه وقتمون
هی هرکسی وختی دارع
وختت برسه
کارت تمومه!!

دانلود آهنگ جدید اتاق از گیوتین