متن ترانه یارا زاهد به نام عاشقمی
تو که عاشقمی چطور بی من داری سر میکنی؟

یا همون که میخای میشه حرفت
یا که قهر میکنی

نفسم دیگه غم نبینم توو چشم خوشگلته

ی جور عاشقی میکنی
انگار بار اولته

چشمم کف پاهات
دلم آروم باهات
نفس عینهو دریایی برام
موج داره موهات

صدات تو گوش من باید ی اهنگ بشه
زیادی دور نشو نذار دلم تنگ بشه
یکىیه دونه مى باید سرت جنگ بشه


دلم میریزه تا چشاتو میبندی
قشنگتری تو وقتایی که میخندی
دیوونتم خودت بد عادتم کردیتو که عاشقمی چطور بی من داری سر میکنی؟

یا همون که میخای میشه حرفت
یا که قهر میکنی

نفسم دیگه غم نبینم توو چشم خوشگلته

ی جور عاشقی میکنی
انگار بار اولته

چشمم کف پاهات
دلم آروم باهات
نفس عینهو دریایی برام
موج داره موهات

صدات تو گوش من باید ی اهنگ بشه
زیادی دور نشو نذار دلم تنگ بشه
یکىیه دونه مى باید سرت جنگ بشه


دلم میریزه تا چشاتو میبندی
قشنگتری تو وقتایی که میخندی
دیوونتم خودت بد عادتم کردی

دانلود آهنگ جدید عاشقمی از یارا زاهد