دنیای سرد (هر دو) چشمان شما را می بندند
차가운 세상 (두) 눈을 감고

روی تخت دراز بکشید و گوش های خود را بپوشانید
침대에 누워 두 귀를 막고

دیروز امروز است (دوباره) امروز دیروز است
어제가 오늘 (또) 오늘이 어제

فقط با پشیمانی دیرهنگام پر شده است
때늦은 자책만 가득한 채
آهسته پیش می بریم
We'll take it slow

عزیزم ما این کار را به آرامی انجام می دهیم
Baby baby we'll take it slow

(آهسته پیش برو) اوه
(Take it slow) Oh
همان رویا مرا صدا می زند
같은 꿈 마치 날 부르는

سرانجام یک آهنگ آشنا متصل می شود
익숙한 노래 마침내 연결돼
بسته کردن من نفرت بر من است
감싸주지 나를 hate is on me

اشکالی ندارد هر روز تکرار کنید
반복되는 매일도 괜찮다고

قدم زدن در تاریکی عمیق
깊은 어둠 위를 걸어

به حقیقت پنهان فراتر نگاه کنید
저 너머에 숨겨진 진짜를 봐
چشماتو باز کن
Open your eyes

آرام چشمان خود را باز کنید (آرام چشمان خود را باز کنید)
조용히 open your eyes (조용히 open your eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

حالا چشماتو باز کن (حالا چشماتو باز کن)
이제는 open your eyes (이제는 open your eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

آرام چشمان خود را باز کنید (آرام چشمان خود را باز کنید)
조용히 open your eyes (조용히 open your eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

حالا چشماتو باز کن (آره-آره-آره)
이제는 open your eyes (yeah-yeah-yeah)
نفرتی که دور نمی شود و رویایی که مرا درگیر می کند (این رویا)
버려지지 않는 미움과 나를 괴롭히는 꿈 (이 꿈)

آن ساعت بدون یک خطا می رود انگار به من می خندد (اوه بله)
저 시계는 나를 비웃듯 한 치 오차 없이 가 (oh yeah)

آشفته است ، حتی من را نمی شناسم
엉망진창 나도 날 모르겠어

آینده رنگ تیره
어둡게 색칠 된 미래

در حال مبارزه
허우적대

سیاه تر
더 새까맣게

امشب آن را رنگ کن ، اوه ، آره
이 밤에 덧칠을 해, ooh yeah
جهان سرد (هر دو) چشمان خود را ببندید (بله)
차가운 세상 (두) 눈을 감고 (yeah)

روی تخت دراز بکشید و گوش های خود را بپوشانید (بله)
침대에 누워 두 귀를 막고 (yeah)

دیروز امروز است (دوباره) امروز دیروز است (نه)
어제가 오늘 (또) 오늘이 어제 (no)

پر از پشیمانی دیرهنگام (اوه اوه)
때늦은 자책만 가득한 채 (ooh-oh)
ما آن را آهسته می گیریم (ما آن را آهسته می گیریم ، آن را آهسته انجام می دهیم)
We'll take it slow (we'll take it slow, take it slow)

عزیزم ما این کار را به آرامی انجام می دهیم (آه) ، آه
Baby baby we'll take it slow (oh), oh
همان رویا مرا صدا می زند
같은 꿈 마치 날 부르는

آهنگی آشنا (شما)
익숙한 노래 (you do)

در نهایت متصل شد (می خواهید)
마침내 연결돼 (you want)
اوه هنوز جایی
Uh 여전히 어딘가로

در منطقه ای ناشناخته به سالنی ناشناخته می روم
이름 모를 지역에 난 이름 모를 hall로

مهم نیست چند شب می خوابم ، جایی ناخوشایند است
몇 밤을 자도 편치 않은 어딘가 에서도

به هر حال ، کاوشگری که بیشتر وقت من را صرف می کند
결국 대부분 내 시간을 보내는 explorer

اوه ، و این یک الاغ سواری طولانی است
Uh, and that's a long ass ride

ذهنم را تکان می دهم و در نهایت چشمانم را می بندم
정신없이 휘둘리다 결국 눈을 감지

من بار دیگر بین رویا و زمان حال شک دارم
꿈과 지금 사이를 또 한번 의심하고

در حال حاضر چیز دیگری برای بررسی با شما دارم ، اوه
난 또 확인할 게 있어 바로 지금 너와 같이, uh
چشماتو باز کن
Open your eyes

چشمان خود را آرام باز کنید (چشم ها را به آرامی باز کنید)
조용히 open your eyes (조용히 open your eyes-eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

حالا چشماتو باز کن (چشماتو باز کن)
이제는 open your eyes (open your eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

چشمان خود را آرام باز کنید (چشم ها را به آرامی باز کنید)
조용히 open your eyes (조용히 open your eyes-eyes)

چشماتو باز کن
Open your eyes

حالا چشماتو باز کن
이제는 open your eyes
در آن بی نظمی باطنی (داخل)
난해한 저 불규칙 속에 (속에)

داستانی که عمیقا پنهان شده است (پنهان)
깊이 가려져왔던 (가려진) story

چشمانت را باز کن
눈을 뜨네

از طریق این آهنگ
이 노랠 통해

خواندن رویای شما (رویا)
읽혀 지는 너의 꿈 (꿈)

من از خواب طولانی بیدار شدم (I)
긴 잠에서 깨어난 (난)

حس هفتم من
내 일곱 번째의 감각
آه شبی که در کنار من پخش می شود
Oh 내 곁에 다가와 펼쳐진 밤

رویایی دیگر که کم کم به هم نزدیک می شود
조금씩 가까워 지는 다른 꿈

می فهمم ، همه مثل من هستند
이해가 돼 모두가 내 것처럼 다

چشماتو باز کن (آره)
Open your eyes (yeah)

به چیز واقعی نگاه کنید ، چشمان خود را باز کنید
진짜를 봐 open your eyes

چشماتو باز کن
Open your eyes
چشماتو باز کن
Open your eyes

من تنها نیستم
혼자가 아니야 난

من ، من ...
I, I...

آهنگ The 7th Sense از NCT